Kurssikuvaus

  • 2

    Mitä resilienssi on?

    • VIDEO: Resilienssi, 25 min.

    • REFLEKTOINTI: Lyhyt resilienssikysely + pohdinta, 10 min. Kirjaa vastausnumerosi ylös. Vastaa viimeiseen kysymykseen oppimispäiväkirjaasi.

    • HARJOITE: Tapani kohdata muutos, 20 min.

    • LISÄMATERIAALI (valinnainen): Leadership and Resilience by Southwick, F et al., 2017, 25 min. Artikkeli avaa resilienssiä johtamisen näkökulmasta.

    • KUUKAUSITAPAAMINEN, 45 min.

  • 3

    Optimismi

    • VIDEO: Optimismi on resilienssitaitojen kantava voima, 23 min.

    • REFLEKTOINTI: Optimismi-pessimismi -jana, 2 min.

    • HARJOITE: Ajattelun urat, 15 min

    • LISÄMATERIAALIA (valinnainen): Learned Optimism by Seligman M, 2006, 10 min. Tämä on tiivistelmä kirjasta Learned Optimism - how to change your mind and your life.

    • KUUKAUSITAPAAMINEN, 45 min.

  • 4

    Ajattelu

    • VIDEO: Ajattelun voima osana resilienssiä, 23 min. OSA 1.

    • REFLEKTIO: Omat ajatusansani , 10 min.

    • HARJOITE: ABC-mallin soveltaminen, 10 min.

    • VIDEO: Ajattelun voima osana resilienssiä, 18 min. OSA 2.

    • HARJOITE: Kasvun vai muuttumattomuuden ajattelumalli, 3 min.

    • LISÄMATERIAALI (valinnainen): Getting stuck in the negatives (and how to get unstuck), 10 min.

    • KUUKAUSITAPAAMINEN, 45 min.

  • 5

    Itsetuntemus

    • VIDEO: Itsetuntemus osana resilienssiä, 18 min. OSA 1.

    • REFLEKTOINTI: Miten ilmaiset itseäsi? 10 min.

    • VIDEO: Itsetuntemus osana resilienssiä, 17 min. OSA 2.

    • HARJOITE: Tunteiden käsittely, 10 min.

    • LISÄMATERIAALI (valinnainen): Tunteesta tunteeseen - ihmismielen tarina kuvin ja sanoin, 30 min.

    • KUUKAUSITAPAAMINEN, 45 min.

  • 6

    Vuorovaikutussuhteet

    • VIDEO: Vuorovaikutussuhteet, 25 min.

    • REFLEKTOINTI: Miten ihmissuhteeni tukevat resilienssiäni? 5 min.

    • HARJOITE: Tunnista ja arvosta elämäsi ihmisiä, 10 min.

    • HARJOITE: Ilon monistaja. 5 min.

    • LISÄMATERIAALI (valinnainen): The Power & Science of Social Connection, 15 min.

    • KUUKAUSITAPAAMINEN, 45 min.

  • 7

    Onnistuminen

    • Onnistumisen edellytykset, 25 min.

    • REFLEKTOINTI: Mitkä ovat keskittymiseni esteitä? 5 min.

    • HARJOITE: Miten opin sanomaan paremmin EI? 10 min.

    • LISÄMATERIAALIA: Learning to say no, 2 min.

    • KUUKAUSITAPAAMINEN, 45 min.

  • 8

    Yhteenveto

    • Resilienssivalmennuksen loppusanat, 7 min.

    • REFLEKTOINTI: Mitä olet oppinut ja miten ylläpidät taitojasi?

    • KUUKAUSITAPAAMINEN, 45 min.

    • LOPPUKYSELY, 7 min.